Právní servis

...aneb na co si dát pozor při výběru dodavatele.

Ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem

Pokud budete mít problémy s ukončením smlouvy se stávajícím dodavatelem při přechodu ke druhému dodavateli, kontaktujte nás bezplatně na emailu: pravo@aukcni-centrum.cz  nebo vyplňte formulář ve spodní části této stránky.

Uplatňování náhrad 

Zákazníci odebírající elektřinu na území České republiky mají možnost požádat o finanční náhradu příslušnou distribuční společnost nebo obchodníka s elektřinou v případech, ve kterých nejsou dodrženy standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.

Standardy kvality se rozumí především lhůty a postupy při řešení přerušení dodávek elektřiny, při vyřizování stížností zákazníků na poskytované služby a při odstraňování příčin těchto stížností. Distribuční společnost, případně dodavatel elektrické energie, je povinen se předepsanými lhůtami a postupy řídit. Za porušení předepsaných standardů může zákazník požadovat náhradu ve výši stanovené vyhláškou.

Nejdůležitější podmínkou pro uplatnění nároku na náhradu je odeslání žádosti o vyplacení náhrady příslušnému provozovateli distribuční soustavy nebo obchodníkovi s elektřinou. Nárok na náhradu za porušení standardu lze uplatňovat do 60 kalendářních dnů od porušení standardu. Vzoru žádosti o náhradu lze nalézt zde.

V následující tabulce je uvedeno shrnutí standardů kvality elektřiny (PDF, 66 kB) dle vyhlášky o kvalitě. Jsou zde uvedeny jednotlivé standardy přenosu nebo distribuce elektřiny a standardy dodávek, včetně lhůt pro splnění uvedených standardů a výše poskytovaných náhrad v případě nesplnění.

Poskytnutou náhradu za nedodržení standardů kvality však nelze chápat jako náhradu vzniklé škody či ušlého zisku. Vzniklou škodu či ušlý zisk může zákazník uplatňovat bez ohledu na náhrady za nedodržení stanovených standardů kvality přímo u příslušného provozovatele soustavy. Provozovatel distribuční soustavy je odpovědný za škodu, která vznikne v příčinné souvislosti s poruchou vzniklou na zařízení distribuční soustavy. Zároveň však platí, že má zákazník povinnost udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá předpisům a technickým normám.

V této souvislosti je potřeba upozornit, že Energetický regulační úřad není věcně příslušný k podání závazného právního výkladu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., jejich předmětem úpravy je odpovědnost provozovatele distribuční soustavy za škody způsobené při provozování distribuční soustavy. Úřad rovněž není věcně příslušný k rozhodnutí sporu o ovinnosti úhrady škody způsobené při provozování distribuční soustavy. O případné žalobě podané v této věci je k rozhodnutí příslušný pouze soud.

Doba smluvního závazku

Pokud Vám velcí dodavatelé elektřiny nebo plynu sami nabízí snížení ceny se závazkem na 2 roky, buďte před podpisem smlouvy obezřetní a srovnejte si cenu s ostatními menšími dodavateli energií nebo s cenami na aukcni-centrum.cz a podívejte na vývoj cen energií na burze - trhu s plynem a silovou elektřinou (viz. www.kurzy.cz ) . Většinou totiž k takové nabídce dochází v okamžiku, kdy velcí dodavatelé mají nakoupeny velké objemy energií na víceleté období a nabídku posílají v době, kdy ceny na burzách energií klesají nebo je předpoklad poklesu vývoje světové ekonomiky a tím i cen energií. Dodavatelé na tuto skutečnost reagují tak, že se snaží minimalizovat ztráty a nabízí snížení cen s fixací většinou na 2 roky. Nabídka na www.aukcni-centrum.cz je z tohoto pohledu zcela nezávislá a garantuje Vám aktuálně nejnižší cena sazeb na trhu s energiemi pro dané období.

Cenová rozhodnutí

U smluv, které nesjednáváte s asistencí aukcni-centrum.cz pozor na smluvní dodatky, které mohou odkazovat na cenová rozhodnutí zveřejněná na webových stránkách dodavatele. Zde totiž může dojít k navýšení cen a přesto, že jste o této skutečnosti nebyl informován osobně, smlouva Vám trvá a Vy platíte vyšší sazbu! V případě smluv uzavíraných přes aukcni-centrum.cz se nemusíte obávat navýšení, protože dohodnutá cena je po dobu smluvního závazku neměnná (zafixovaná). 

Poplatek za odběrné místo

Pozor na poplatek za odběrné místo (viz. faktura)! Je to totiž jediná složka ceny (mimo dodávku el.energie nebo plynu) na faktuře, která není regulovaná ERU. Výši tohoto poplatku může dodavatel zneužít ke kompenzaci za ušlý zisk ze snížení ceny dodávky silové energie nebo dodávky plynu.  U smluv uzavíraných přes aukcni-centrum.cz se nemusíte bát navýšení plateb, jelikož všichni naši smluvní dodavatelé jsou smluvně vázáni, že pro zákazníky aukcni-centrum.cz nemohou zvýšit poplatek za odběrné místo proti svým standartním ceníkům.

Snížení cen energií

Dodavatelé Vám nabízí % snížení ceny vždy pouze neregulované složky energie (tj. takové, která je závislá na vývoji cen na trzích energií) . U elektřiny jde o dodávku silové elektřiny, která tvoří cca 50% z celkové ceny za elektřinu na faktuře. U plynu je to dodávka komodity plynu, která tvoří cca 75% z celkové ceny faktury (všechny ostatní složky jako distribuce, poplatky OTE, OZE atd. jsou regulovány - tj. dány cenovým rozhodnutím ERU a jsou pro všechny dodavatele shodné) . Tzn., že % snížení ceny dodávky komodity silové elektřiny nebo plynu není shodné se snížením celkové ceny na faktuře.

Jednoduchost smlouvy

Platí zásada - jednoduchá, přehledná a transparentní smlouva je pro zákazníka nejlepší. Buďte opatrní na smlouvy, které jsou dlouhé, mají spoustu dodatků a které jsou psány malým písmem. Trvejte na Vašich právoplatných požadavcích, aby byly uvedeny ve smlouvě. Pokud má o Vás dodavatel zájem, přistoupí na Vaše požadavky! Co je psáno, to je dáno!

Ochrana osobních údajů

Ve všech případech kontaktu se zákazníkem a jeho osobními údaji striktně dodržujeme podmínky www.eru.cz - ochrana zákazníka, http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=479

Ochrana spotřebitele

V případě potřeby ochrany Vašich zájmů jako spotřebitele se prosím z důvěrou obraťte na Asociaci sdružení obrany spotřebitelů: www.asociace-sos.cz

Ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem


Aktuální informace

11
Říj
Od března 2020 nová nižší cena za plyn!
Pátek, 11.10.2019
Od března 2020 nová nižší cena za plyn!
01
Bře
Od 1.března 2017 opět snižujeme cenu za plyn!
Středa, 01.03.2017
S platností od 1.března 2017 se nám podařilo vysoutěžit cenu za plyn na 591,- Kč bez DPH/MWh!
25
Pro
PF 2017 a dovolená!
Neděle, 25.12.2016
Přejeme všem našim klientům a dodavatelům příjemné prožití vánočních svátků a štastný nový rok 2017. V době od 23.12.2016 do 2.1.2017 nepříjímáme žádné požadavky na vyřízení smluv z důvodu dovolené.
09
Říj
Po dvou letech poklesu zdražujeme el.energii i plyn!
Neděle, 09.10.2016
Po dvou letech poklesu zdražujeme el.energii i plyn! Ceny na burze energií začaly strmě stoupat.
02
Srp
Nová rekordní aukce za plyn!
Úterý, 02.08.2016
Nová rekordní aukce za plyn! Dne 2.8.2015 se nám podařilo vysoutěžit novou cenu za plyn v hodnotě 540,- Kč/MWh!
19
Čec
Nová aukce s rekordními cenami plynu!
Úterý, 19.07.2016
Nová aukce s rekordními cenami plynu proběhla dne 17.7.2016.
28
Čer
Ve dnech 1.-16.7. probíhá dovolená!
Úterý, 28.06.2016
Ve dnech 1.-16.7. probíhá dovolená! V těchto dnech nebudeme přítomni ani nebudeme vyřizovat požadavky. Další aukce proběhne až 17.7.2016.
07
Čer
Poprvé nulové sazby za odběrné místo!
Úterý, 07.06.2016
Poprvé nulové sazby za odběrné místo! S platností od 1.června 2016 se nám podařilo poprvé vysoutěžit nulové měsíční sazby za odběrné místo jak pro elektřinu tak pro plyn...
20
Dub
Rosteme díky Vám!
Středa, 20.04.2016
Díky zájmu a stále vzrůstajícíme počtu zákazníků, které jsme obsloužili se těšíme nově zájmu o naše služby stále většímu počtu obchodníků s energiemi.
08
Úno
Rekordní únorová aukce.
Pondělí, 08.02.2016
S platností od 8.2.2016 se nám podařilo vysoutěžit nové historické minimum pro dodávky plynu, tentokrát na 599,- Kč/MWh do odběru 63MWh/rok a 594,-Kč/MWh při odběru nad 63MWh/rok
13
Led
Rekordní cena plynu od ledna 2016 a snížení cen el.energie.
Středa, 13.01.2016
S platností od 13.1.2016 se nám podařilo vysoutěžit nové historické minimum pro dodávky plynu, tentokrát na 610,- Kč/MWh do odběru 63MWh/rok a 605,-Kč/MWh při odběru nad 63MWh/rok.
03
Lis
Opět padl rekord v nejnižší ceně plynu!
Úterý, 03.11.2015
S platností od 1.12.2015 se nám podařilo vysoutěžit nové historické minimum pro dodávky plynu, tentokrát na 695,- Kč/MWh do odběru 63MWh/rok a 690,-Kč/MWh při odběru nad 63MWh/rok.
24
Čer
Historicky nejnižší ceny plynu a elektřiny!
Středa, 24.06.2015
Aktuálně se nám podařilo vysoutěžit nejnižší ceny plynu a el.energie!
04
Bře
Nový rekord v aukci v ceně za plyn!
Středa, 04.03.2015
Dne 4.března 2015 proběhla na našem serveru aukcni-centrum.cz elektronická aukce energií, kdy se nám podařilo pro klienty Aukčního centra vysoutěžit nové historické minimum ceny plynu. Hodnoty 730,- Kč bez DPH do odběru 63MWh a 725,- Kč bez DPH pro odběr
29
Led
Vysoutěžili jsme v aukci pro Vás nejnižšší ceny plynu v ČR!
Čtvrtek, 29.01.2015
Dne 25.ledna 2015 proběhla na našem serveru aukcni-centrum.cz elektronická aukce energií, kdy se nám podařilo pro klienty Aukčního centra vysoutěžit historicky nejnižší ceny plynu. Hodnoty 749,- Kč bez DPH do odběru 63MWh a 729,- Kč bez DPH pro odběr nad
11
Dub
Poplatek za odběrné místo smluvně sjednocen pro všechny dodavatele!
Pátek, 11.04.2014
Poplatek za odběrné místo sjednocen pro všechny dodavatele na shodnou částku 25,-/měsíc!
02
Pro
Energie lze pořídit za aukční ceny i bez čekání a bez závazku.
Pondělí, 02.12.2013
Již více než dva roky probíhají v České republice v jednotlivých městech a obcích tzv. e-aukce (elektronické aukce) energie, jako nástroj pro dosažení nižších cen elektřiny a plynu. Na základě zkušeností z pořádání těchto e-aukcí, lze říct, že tyto akce..
30
Zář
Nejvyšší čas pro změnu pro ty, kdo chtějí ušetřit.
Pondělí, 30.09.2013
Nejvyšší čas pro změnu pro ty, kdo chtějí ušetřit v topné sezóně. Trend poklesu cen silové elektřiny, který po dva roky pozvolna probíhal na komoditních burzách v Evropě se zastavil a aktuálně dochází k obratu (viz.www.kurzy.cz).